הקהילה היהודית של רומא

DiBAC

ה-DiBAC (המחלקה למורשת תרבותית ופעילויות של ה-CER) הוקמה ב-25 במרץ 2010 והיא מורכבת משני תחומי משנה: הארכיון ההיסטורי (ASCER) ומרכז התרבות היהודית.

ה-DiBAC מבטא את פעוליותיו במגזרים הבאים של התרבות היהודית ברומא: שימור, מחקר, הוראה והפצה.

המשימה של DiBAC כוללת גם הגדרת ההכנסה של המורשת התרבותית וגיוס כספים.

נכון לעכשיו, ה-DiBAC פועל בחסות מחלקת התרבות ו-ASCER.

Dibac

מרכז התרבות היהודית

מרכז התרבות היהודית הוא שירות התרבות של הקהילה היהודית ברומא המיועד לכל מי שרוצה ללמוד על ההיסטוריה, התרבות והמסורת היהודית. בין מטרותיו לשמר את זיכרון השואה ולהילחם באנטישמיות ובכל צורה של דעות קדומות.

קורסי השפה והתרבות היהודית לגילוי מחדש של המורשת ההיסטורית, התרבותית והדתית של קהילת יהודי רומא, הוויכוח על נושאי היסוד של היהדות בת זמננו ועל האקטואליה של ישראל, התערוכות, המופעים, הפרויקטים החינוכיים, ההתערבות הפעילה בבתי הספר הם אבני היסוד של תהליך חינוכי שפיתח המרכז במשך למעלה מארבעים שנות פעילות.

המרכז מארגן קורסים, כנסים, תערוכות ומופעים לעתים קרובות בשיתוף עם גופים לאומיים ומקומיים, מכונים, קרנות, ארגוני תרבות ציבוריים ופרטיים.

במרכז יש ספרייה עם למעלה מ-14,000 כרכים של היסטוריה, ספרות, מחשבת ישראל, אמנות, ארכיאולוגיה, פולקלור ומוזיקה הקשורים ליהדות, להיסטוריה וחיי היהודים ברחבי העולם ובישראל.

מרכז התרבות היהודית מופיע במרשם ארגוני התרבות המוכרים על ידי חבל לאציו.

centro di cultura ebraica

ASCER- ג'יאנקרלו ספיציצ'ינו

הארכיון ההיסטורי של הקהילה היהודית ברומא (ASCER) "ג'יאנקרלו ספיציקינו" נחשב לאחד הארכיונים החשובים באירופה בכל הנוגע לתולדות היהודים, ובשנת 1981 הכריז משרד המורשת התרבותית על כך שיש בו "עניין היסטורי ניכר" .

ה-ASCER מכיל בעיקר מסמכים המתייחסים לתקופה שבין תחילת המאה השש-עשרה לסוף שנות התשעים של המאה העשרים, בסך הכל 284 מטרים ליניאריים (יותר מ-375 תיקיות, 6,930 תיקים ו-1,555 אוגרים).

החומר, על פי הרגולציה האחרונה שבוצעה בשנת 1963 על ידי דניאל קרפי, מחולק לשני חלקים:

  • ארכיון ימי הביניים וארכיון מודרני (המאה ה-16-19), 80% סודרו מחדש בהנחיית המפקח על המורשת הארכיונית של לאציו על ידי סילביה חיה אנטונוצ'י, קלאודיו פרוקצ'יה וג'יאנקרלו ספיציקינו ז"ל, כולל מסמכים הנוגעים להיסטוריה של האוניברסיטה הישראלית ברומא בגטו, או ה-Cinque Scole, האחוות, היחסים עם מדינת האפיפיור לרבות Jus Gazagà, ההלוואה כנגד ריבית, vטבילות כפויות ו-Casa dei Catecumeni, הגבלות על החזקת ספרים יהודיים, הטרדות במהלך החגים הקתוליים;
  • הארכיון העכשווי (המאה ה-19-20) 100% אורגן מחדש בהנחיית המפקח על המורשת הארכיונית של לאציו על ידי סילביה חיה אנטונוצ'י, קלאודיו פרוקצ'יה וג'יאנקרלו ספיציקינו ז"ל, כולל חומר הנוגע לחקיקה, בניית בתי כנסת חדשים, ילדי גנים, בית האבות בקאווה, בית החולים היהודי, יחסים עם קהילות איטלקיות וזרות ורשויות לאומיות ומקומיות, מלחמת העולם הראשונה והשנייה, ההתקפה על בית הכנסת הגדול ב-1982, ביקורי האפיפיורים בבית הכנסת הגדול משנת 1986 ואילך, לנתונים האישיים של החברים בקהילה.

ב-ASCER יש גם:

  • un Archivio Fotografico ארכיון צילום (נסרק ותוייק על ידי חברת Win & Co. הודות למימון חבל לאציו) הכולל למעלה מ-9,000 תמונות, שצולמו מסוף המאה ה-19 ועד היום, הנוגעות לאזור הגטו בתקופות שקדמו להריסתו, חיי היומיום, הדת והמוסדות של הקהילה היהודית ברומא מסוף המאה ה-19 ועד היום, כולל תמונות מארץ ישראל שצולמו בעשורים הראשונים של שנות ה-1900.
  • un Archivio Musicale ארכיון מוסיקה (נמצא כעת ברישום המלאי על ידי המאסטרו קלאודיו די סגני) שבו נשמרים 285 קטעי מוסיקה מולחנים מקוריים, שאליהם נוספו עוד 455 עותקים מהספרייה הלאומית של ירושלים בסך כולל של 740 קטעים, המתוארכים למאות ה-19 וה-20, שבוצעו במהלך תקופת הגטו בתוך ה-Cinque Scole ולאחר מכן, בבית הכנסת המרכזי ברומא.
Logo archivio storico della Comunità Ebraica di Roma
דילוג לתוכן