Jewish Community of Rome

Welcome to the most ancient jewish community in Europe

Comunità Ebraica di Roma

Benvenuti nella Comunità più antica d'Europa

הקהילה היהודית של רומא

ברוכים הבאים לקהילה הוותיקה ביותר באירופה

הקהילה היהודית של רומא (C.E.R.) היא ארגון ללא מטרות רווח המארגן ומבטיח שורה של שירותים לחבריו.

מבנה ה-C.E.R. כולל מועצה (אסיפה), המורכבת מ-27 חברים, שנבחרה ישירות על ידי חברי ה-C.E.R. כל 4 שנים; המועצה ממנה את נשיא הקהילה ואת הג'ונטה (המנהלת), המורכבת מ-9 חברים. כל החברים יכולים להשתתף בישיבות המועצה כמבקרים (ללא זכות דיבור).

גישה לתפילה לתיירים

בנוסף לכללים הרגילים בנושא לבוש מתאים למקום תפילה, כדי להכנס לבית הכנסת יש:

      • לחבוש כיפה לגברים;
      • הביאו עמכם תעודת זהות (לא כולל שבת).
      • מטעמי ביטחון לכניסה לבית הכנסת, בשבת, לתפילות, כל מי שאינו רשום בקהילה שלנו נדרש להירשם באמצעות טופס זה עד השעה 14:00 ביום שישי.

מידע תיירותי ושאלות נפוצות

למי שמתכננים או כבר נמצאים ברומא, כל המידע הדרוש להסתובבות בעיר ולשהייה בהתאם לכללים היהודיים.

שעות לשבת ברומא

עמוד התלמוד של היום הוא: בבא קמא קו
השבת הבאה תהיה 17/2/20248 Adar1 5784
הדלקת הנרות לשבת בערב שישי היא בשעה: 17:25
יציאת השבת תהיה בשעה: 18:27
ניתן להשיג בחנות המוזיאון היהודי
דילוג לתוכן