משמרות

מנהג קדום של קהילת רומא (כמו של קהילות אחרות) הוא להתאסף ערב ברית המילה כדי לקרוא וללמוד קטעים מקראיים וחיבורים ליטורגיים מתוך ניסוח מיוחד.

מפגש זה מתקיים גם לבר ובת מצווה ולכל החתונות, ולוקח את השם משמרא (משמרת לימודים, לימוד).

בקהילה היהודית ברומא מתקיימת משמרא – לימוד, גם בערב שביעי של פסח לציון פלא חציית ים סוף.

מפגשים מיוחדים מתקיימים גם בערב הראשון של שבועות, לציון אירוע התגלות התורה, במוצאי הושענא רבה, לבקש מהשם, בתום תקופת החזרה בתשובה, שנה מאושרת ומשגשגת. במוצאי ראש השנה לאילנות, כדי לזכור, עם הפירות הגדלים במיוחד בארץ ישראל, השם הבורא הנצחי ומווסת הטבע.

דילוג לתוכן