לידה

יש להודיע ​​על לידת ילד או ילדה למשרדי הקהילה, על מנת שיוכלו למלא ולהתערב בכל שכרוך בכך.

המילה

המילה (ברית המילה) היא לא סתם מעשה אופרטיבי, אלא קידוש הברית שנקבעה בין עם ישראל לאלוהים מימי אברהם.

זאת מצווה לעשות ברית מילה לילד יהודי ביום השמיני להולדתו, גם אם יום זה חל בשבת, בחג או ביום כיפור.

ניתן לדחות את ברית המילה רק מסיבות של בריאות היילוד.
מילות דחויות ושל ילדים שנולדו בניתוח קיסרי אינן מתקיימות בשבתות ובחגים.

פידיון הבן

הבן הבכור הוקדש, כבכורה, לעבודת בית המקדש ולכהן הגדול, שנחשב לבעליו החוקי.

כשהילד סיים את החודש הראשון, הייתה על ההורים החובה לפדות אותו מידי הכהן בתשלום סכום השווה לשווי "חמישה שקלים" (כ-100 גרם כסף).

את טקס פידיון הבן, פדיון הבן או "פדייה", לפי ההגדרה הרומית הרווחת, עורך כהן, כצאצא ישיר של הכהן אהרן.

זבד הבת

כשנולדת בת, נתינת השם של התינוקת וברכתה מתבצעות בטקס זבד הבת (מתנת הבת).

טקס זה יכול להתקיים גם בבית וגם בבית הכנסת.

דילוג לתוכן